SAMSUN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİ NEDEN TERCİH ETMELİYİM?

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİ NEDEN TERCİH ETMELİYİM?

 

OKULUN ÖZELLİKLERİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Bakanlığımız ve OMÜ arasında imzalanan Protokol kapsamında 2023 Eylül ayında eğitim öğretime başlayan okulumuzda 'Anadolu Teknik Programı' uygulanmaktadır. Bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri 4 yıl boyunca ağırlıklı olarak verilmektedir. Herhangi bir akademik kayıp söz konusu olmayan okulumuzda diğer lise türlerindeki akademik dersler verilmekte ve OMÜ akademisyenlerince de belirli bir plan doğrultusunda ders verilmektedir.

Destekleme Yetiştirme Kurslarımız; hafta içi ve hafta sonu öğretmenlerimiz tarafından açılmakta ve öğrencilerimizin kazanım eksikleri giderilmekte, 10. sınıftan itibaren TYT- AYT hazırlıklarımız yapılmaktadır. 12. sınıf haftalık ders çizelgesinde meslek dersi bulunmamaktadır, yani 12. sınıfta meslek dersi görmeyip tamamen akademik hazırlık derslerini görmektedirler.

Anadolu Teknik Programı uygulanan okulumuzda temel hedefimiz; öğrencilerimizi mesleki eğitimle birlikte akademik olarak yetiştirmek ve okuduğu alanla ilgili yükseköğretim kurumlarına yerleştirmektir. Destekleme yetiştirme kursları ile öğrencilerimizi sınavlara hazırlamakta ve akademik yönden güçlü bireyler yetiştirerek hedefleri olan üniversite yolculuklarından çok yönlü desteklemekteyiz. 4 bölümde eğitim öğretim veren okulumuzda; her bölümün kontenjanı 30 öğrenci ile sınırlıdır.

Okulumuza, öğrencilerimiz merkezi sınav sistemi yani LGS puanıyla yerleşmektedir. Öğrencilerimiz eğitim öğretim süreleri boyunca stajlarını yaz döneminde yapmaktadırlar. Eğitim öğretim yılı boyunca eylül ayından haziran ayına kadar okulumuzda akademik ve mesleki eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz; yaz döneminde 40 iş günü süre ile staj yapmaktadırlar. 

Şehir dışından ya da uzak ilçelerden aramıza katılmak isteyen öğrenciler için; tüm barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı pansiyonumuz;  72 kız ve 72 erkek öğrenci kapasitesine sahiptir.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini desteklediğimiz okulumuzda; öğrenci takımları ile öğrencilerin ilgi alanlarına göre çalışma alanları oluşturulmakta ve bu takımlardan çıkan fikir ve deneyimlerin neticesinde birçok projede yer almaktayız. Henüz sadece 9. Sınıfların olduğu okulumuzda; Erasmus, e Twining, Meb Robot ve Tübitak alanlarında projelerimiz bulunmakta ve hedefimiz çalışma sayılarımızı her geçen yıl arttırmaktır. İyi bir donanıma sahip atölyelerde eğitim öğretim gören öğrencilerimiz ihtiyaç duyulan zamanlarda üniversitenin de atölyelerini kullanmakta ve öğrencilerimiz henüz lise sıralarında iken üniversite ders ortamında eğitim öğretim görmenin avantajını yaşamaktadırlar. Sosyal kültürel etkinlikler kapsamında öğrencilerimizi birçok alanda desteklemeye; eğitim öğretimin yanında sosyalleşmelerini ve mutluluklarını önemsediğimiz bir dinamik içerisinde sürecimizi planlamaktayız.

 

OKULDA BULUNAN ALAN/DALLAR:

  • 1.      Bilişim Teknolojileri Alanı- Yazılım Geliştirme Dalı
  • 2.      Siber Güvenlik Alanı- Siber Güvenlik Dalı
  • 3.      Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı-Savunma Elektronik Sistemleri Dalı
  • 4.      Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı-Elektrikli Araçlar Dalı


ALAN VE DALLARIN İSTİHDAM DURUMU:

1.      BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI- YAZILIM GELİŞTİRME DALI

Bilişim Teknolojileri Yazılım Geliştirme mezunları; yazılım şirketleri, teknoloji şirketleri, finansal kuruluşlar, sağlık sektörü, savunma sanayii, e-ticaret, akademik araştırma kurumları ve diğer birçok sektörde çalışma imkânı bulabilirler. Yazılım Geliştirme mezunları, yazılım dillerinde uzmanlaşarak yazılım geliştirme projelerinde önemli roller alabilirler. Ayrıca, yazılım mühendisliği yöntemleri, yazılım tasarımı, yazılım testi, veri tabanı yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve benzeri konularda bilgi ve deneyim sahibi olabilirler.

Meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri- Yazılım Geliştirme Bölümünden mezun öğrencileri üniversitede bazı bölümleri seçerken M.T.O.K. avantajından faydalanmaktadırlar. Aşağıda listelenmiş olarak belirtilmiştir:

Adli Bilişim Mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği,

Bilişim Sistemleri Mühendisliği,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği.

 

2.      SİBER GÜVENLİK ALANI- SİBER GÜVENLİK DALI ( Samsun'da ilk ve tek)

Siber güvenlik uzmanı olarak kurumsal firmaların ağ güvenliği bölümlerinde, devlet kurumlarında, özel kurumlarda, şirketlerde, bankalarda, olmak üzere ticaret, hukuk, bilişim hizmeti olan kurumların neredeyse tamamında istihdamın yüksek olduğu ve her geçen yıl ihtiyacın giderek artacağı bir alandır.

Akademik kariyer olarak meslek yüksekokulunda Siber Güvenlik eğitimi alınacağı gibi, akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrenciler için dikey geçiş hakkı ile devam edebilecekleri lisans programları da mevcuttur. İlgili programlar aşağıda listelenmiş olarak belirtilmiştir:

Bilgi Güvenliği Teknolojisi,

Bilgisayar Bilimleri,

Bilgisayar Mühendisliği,

Bilişim Sistemleri Mühendisliği,

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,

Kontrol ve Otomasyon Sistemleri,

Yapay Zekâ Mühendisliği,

Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği,

Yazılım Geliştirme Yazılım Mühendisliği,

 

 

3.       ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI-SAVUNMA ELEKTRONİK SİSTEMLERİ DALI

Elektrik Elektronik Teknolojisi Savunma Elektronik Sistemleri Dalı öğrencilerini uzmanlaşabilecekleri ve iş imkânı bulabilecekleri geniş bir yelpaze karşılamaktadır. Savunma Sanayii alanından lojistik alanına, eğitim alanından tıp bilişimi, ulaşım sektörü, enerji üretim dağıtım firmaları, otomasyon sistemleri gibi birçok alandan iş imkânı bulabilmektedirler. İlgili bölümün alt dalları olarak kabul edilen alanlar aşağıda listelenmiş olarak belirtilmiştir;

Asansör Sistemleri

Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı

Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi

Elektronik ve Haberleşme

Endüstriyel Bakım Onarım

Savunma Elektronik Sistemleri

 

Ayrıca Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı-Savunma Elektronik Sistemleri Alanı Mezunları İçin M.T.O.K Kontenjanın Olduğu Bölümler:

Adli Bilişim Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

 

4.      MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI-ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DALI (Samsun'da ilk ve tek)

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanından mezun olan öğrencileri, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Otomotiv servisleri, otomotiv bakım ve onarım atölyeleri, otomotiv fabrikaları, otomotiv satış noktaları, iş makineleri bakım ve onarım atölyeleri, ziraat (tarım) makineleri bakım ve onarım atölyeleri vb. yerlerde,  otomotiv  yan sanayisinde, gemi makinelerinde, havalimanları uçak bakım atölyelerinde, raylı sistemler gibi alanlarda iş imkânı bulabilmektedirler. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı-Elektrikli Araçlar Dalı Mezunları İçin M.T.O.K Kontenjanın Olduğu Bölümler:

Enerji Sistemleri Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Makine ve imalat Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

 

 

OMÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİ NİÇİN TERCİH ETMELİYİM:

Okulumuzdaki bölümlerin her biri geleceğe yön verecek olan teknoloji destekli bölümler olup çalışma alanlarının her geçen gün arttığı, istihdam sorunun olmayacağının ön görüldüğü, bireyin kendisini çok yönlü geliştirebileceği, multi-disipliner çalışma fırsatı bulabileceği ve en önemlisi çağımızın meslekleri diye adlandırılan bölümlerin okulumuz bünyesinde toplanmış olması ve bu bölümlerin eğitimlerinin yüksek donanıma sahip atölyelerde gerçekleşerek bu konuda üniversiteden de destek alıyor olmamız okulumuzun en önemli tercih sebeplerindendir.

Okulumuzun hali hazırda kız ve erkek öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayan bir pansiyonunun da olması Türkiye genelindeki tüm öğrencilerin okulumuza ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Öğrenciler 4 yıl boyunca bir meslek alanında yeterliliğe sahip olarak mezun olacak olmanın yanı sıra Anadolu Teknik Programının uygulanması sebebiyle;   üniversite için gerekli bilgi donanımını da okulumuzda sağlayabilecektir. Aynı zamanda meslek lisesi olmamız sebebiyle öğrencilerimiz MTOK Kontenjanından faydalanabilecek ve ilgili üniversite bölümlerde rakiplerine göre avantajlı hale geleceklerdir.

05-07-202405-07-202405-07-202405-07-202405-07-202405-07-2024

 

 

Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat3 55030 SAMSUN - 362 4358063 / 362 4355450 / 362 4355046

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.