SAMSUN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, “Hedefe Doğru İnsan” Sempozyumunun Açılış Programına Katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, “Hedefe Doğru İnsan” Sempozyumunun Açılış Programına Katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Canik Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi´nin katkılarıyla düzenlenen   “Hedefe Doğru İnsan” temalı 6. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumunun açılışına katıldı.

 

            Sempozyumun açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN,

“Toplumsal değişim hızının gittikçe artması üzerine, bireylerin bilgi ve var olan duruma uyum gösteren kimseler olarak değil, hızla değişen ve karmaşık hale gelen toplumda ortaya çıkmakta olan sorunlarla baş edebilecek ve durmadan değişen çevresine uyum gösterebilecek kimseler olarak yetiştirilmeleri gereği daha çok hissedilmektedir.

Fiziksel ve toplumsal yaşamla ilgili olgulardan kaynaklanan sorunların ve bunlara bulunmuş çözüm yollarının tanıtılması ve karşılaşılabilecek yeni sorunlara çözüm bulabilme becerilerinin geliştirilmesi, okullarda çeşitli ders konularının amacını oluşturmaktadır.

Bir kimsenin kendi yaşamında karşılaştığı kişisel sorunların çözümünde rehberlik hizmetleri önemli bir yol oynar. Okullarımızda verilen Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bireye, kişisel sorunların çözümü için gerekli olan bilgileri sağlayan, kişisel isteklerini ve imkânlarını, çeşitli özelliklerini tanımasına yardımcı olan ve bu bilgilerden yararlanarak özünü gerçekleştirmesine yardımcı olan bir hizmet alanıdır.

İnsan doğumundan ölümüne kadar fiziksel ve toplumsal çevresi ile etkileşim halindedir ve bu etkileşim süreci boyunca her an çevrenin istek ve beklentilerine uygun davranışlar geliştirir. Bireyde meydana gelen davranış değişikliklerinin bir kısmı rastlantılarla ve kendiliğinden gerçekleşir. Bir kısmı ise yetişkinler tarafından planlı ve kasıtlı olarak gerçekleştirilir. Rehberlik hizmetleri bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için profesyonel çalışmalar yapılan bir hizmet alanıdır.

Rehberliğin en önemli işlevi bireyin kendisi ve çevresi hakkında edindiği bilgileri özümsemesine, doğru, sağlıklı tercihler yapabilen kişi olmasına yardımcı olmaktır. Rehberlik ve psikolojik danışma bireyin kişisel sorunlarının çözümü için gerekli olan duyusal bilgileri sağlayan, kişinin isteklerini ve imkânların çeşitli özelliklerini tanımasına yardımcı olan ve nihayet bu bilgilerden yararlanarak özünü gerçekleştirmesine yardım eden bir hizmet alanıdır.

Rehberlik hizmetlerinde özellikle, bireylerin "karar verme" sorunlarına yardımcı olunmaya çalışılır. İnsan hayatı boyunca pek çok konuda karar verir. Bu kararlardan bir kısmı hayati öneme sahip olup, ömür boyu bütün hayatını etkileyebilir. Böyle dönemlerde insan kaygı ve bunalım yaşayabilir. Yalnız bilgiye değil, psikolojik desteğe de ihtiyaç duyabilir. Rehberlik ve psikolojik danışma bireylere bu desteği sağlamaya çalışır.

Rehberliğin bireyde gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlar arasında; Çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi, Gizil güçlerini geliştirmesi, Çevresine uyum yapması, Bireyin kendini tanıması ve hedef belirleyerek bir amaç üzerinde hayatını yönetebilmesine destek sağlamaktır.

Bir insanın yaşamda başarılı olabilmesi için öncelikle hedef belirlemesi, bu hedefe inanması ve hedefe ulaşmak için planlı, düzenli, etkili bir çalışma yapması gerekir. Öğrenciler, çoğu zaman ders çalışmak istememekte ve bu isteksizliğin nedeni bir türlü bilinmemektedir. Oysaki ders çalışmak istemeyen ya da nereden başlayacağını bilmeyen öğrencilerin birçoğuna baktığımızda asıl sorunun hedef belirlememiş olmasından kaynaklandığını görürüz. Hedef belirlemek tüm bu kararsız tutumları ortadan kaldıracak etmenlerden yalnızca biridir; fakat en önemlisidir. Belli bir hedefe yönelik çalışan bireyler, çalışmalarında hedefi olmayan bireylere oranla daha başarılı olmuşlardır. Bu nedenle bir öğrencinin yapması gereken ilk iş kendisine: "Yaşamda hedefim nedir, bu çalışmaları ne için yapacağım?" sorusunu sormak olmalıdır.

Bizler eğitimciler olarak çocuklarımızın en karmaşık dönemlerinde onlara hizmet vermekteyiz. Bu dönem ergenlik dönemidir. Ergenlik döneminin zor geçmesinin nedenlerinden biri gencin bir yandan "kendini bulma ve kendi olma" savaşı verirken bir yandan da seçim yapmak, hedefler belirlemek zorunda olmasıdır. Bu dönemde arkadaş seçme, birçok hedef seçme, ilerde girilecek meslek alanını seçme gibi çok yönlü seçme zorunluluğu ve zorluğu ortaya çıkar. Seçimlerin en zoru hedef seçmektir ve günümüz ergenlerinin en zorlandığı konu da budur. Pek çok gencin ya hedefi yoktur ya da sık sık hedef değiştirmekte, seçtiği hedefe güvenememektedir. İşte o anda çocuk bu alanda bilgi ve beceriyle donatılmış bir kişi arayışı içindedir.

Psikolojik danışmanlar öğrenciler ile yakın ilişki içinde olan, onlarla birebir ilgilenme imkânı bulan kişilerdir. Mesleki anlamda çocukların geleceğini planlamalarına yardımcı olma ve kendilerini gerçekleştirmelerini destekleyebilecek bir mesleki donanıma sahiptirler. Bu sempozyum ile okullarımızda görev yapan rehber öğretmenlerin mesleki donanımlarına önemli bir katkı sağlayacağını biliyorum. Canik belediyesi tarafından düzenlenen Psikolojik Danışma ve Rehberlik (HEDEFE DOĞRU) sempozyumu bu konuda önemli bir eksikliği gidermektedir.

Bu güzel çalışmalarından dolayı Canik Belediye Başkanı Osman GENÇ ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

05-05-201605-05-201605-05-201605-05-2016

Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat3 55030 SAMSUN - 362 4358063 / 362 4355450 / 362 4355046

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.